Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Salesandshopping.pl przez użytkowników Internetu.
 • 2. Treści zamieszczane w Serwisie Salesandshopping.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, chyba że z opisu funkcjonalności wynika inaczej.
 • 3. Ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Salesandshopping.pl mogą korzystać zarejestrowani użytkownicy.

II. Definicje

 • 1. Redakcja Serwisu - osoby administrujące Serwisem Salesandshopping.pl.
 • 2. Użytkownik - osoba, która zarejestrowała się w Serwisie Salesandshopping.pl.
 • 3. Konto użytkownika - zbiór stron internetowych, gdzie zebrane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie Salesandshopping.pl.
 • 4. Serwis Salesandshopping.pl - serwis Internetowy w domenie Salesandshopping.pl, gdzie Redakcja Serwisu oraz zarejestrowani Użytkownicy udostępniają informacje o promocjach, wyprzedażach, wydarzeniach oraz dodają Komentarze.
 • 5. Post / Wpis – informacja umieszczona w serwisie przez Użytkownika lub Redakcję Serwisu.
 • 6. Komentarz - forma wypowiedzi tekstowej za pomocą której Użytkownicy mogą wyrażać swoje opinie, myśli oraz poglądy na tematy związene z treścią serwisu.
 • 7. Ranking – wydzielone strony w Serwisie Salesandshopping.pl, gdzie prezentowane są punkty przyznawane Użytkownikom za aktywności w serwisie tj. dodawanie postów, ocenianie, komentarze itp..

III. Rejestracja w Serwisie

 • 1. Zarejestrować się w Serwisie Salesandshopping.pl mogą tylko osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają zdolność do czynności prawnych.
 • 2. Aby dokonać rejestracji w Serwisie Salesandshopping.pl Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje Nazwę Użytkownika (Login), E-mail, Hasło oraz musi zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik musi zweryfikować konto klikając link aktywacyjny wysyłany do niego mailem.
 • 3. W Serwisie można się zarejestrować także za pomocą serwisów społecznościowych Facebook oraz Twitter. Rejestracja za pomocą serwisów Facebook oraz Twitter nie wymaga weryfikacji adresu e-mail. Rejestrując się za pomocą serwisów Facebook oraz Twitter użytkownik musi zakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

IV. Podstawowe funkcjonalności Serwisu

 • 1. Użytkownicy oraz Redakcja Serwisu mogą zamieszczać w Serwisie Salesandshopping.pl wybrane przez siebie promocje, wyprzedaże oraz wydarzenia.
 • 2. Każdy wpis w Serwisie podlega ocenie innych Użytkowników. Użytkownicy mogą oceniać wpis pozytywnie lub negatywnie. Użytkownik może ocenić wpis tylko jeden raz.
 • 3. Każdy wpis trafia najpierw do poczekalni, gdzie czeka na akceptację przez Redakcję Serwisu.
 • 4. Każdy wpis w serwisie może być komentowany przez innych Użytkowników. Użytkownicy mogą także odpowiadać na komentarze innych użytkowników.
 • 5. Każdy Użytkownik może obserwować aktywności innego Użytkownika np. dodawane wpisy, komentarze.
 • 6. Użytkownicy serwisu mogą się ze sobą kontaktować za pomocą wiadomości wewnętrznych.

V. Zasady korzystania z Serwisu Salesandshopping.pl

 • 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 • 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania w ramach Serwisu m.in. za publikowane treści, komentarze, czy wysyłane wiadomości.
 • 3. Posty zgłaszane przez Użytkowników powinny być napisane w czytelny sposób, powinny zawierać link do źródła umieszczanej informacji lub wskazanie źródła. W postach nie można zawierać linków z programów partnerskich.
 • 4. Umieszczane wpisy nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich.
 • 5. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania oraz poprawiania treści umieszczanych przez Użytkowników.
 • 6. Redakcja Serwisu nie ingeruje w treść Komentarzy oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ich publikacją. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy, które mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub łamiące dobre zwyczaje.
 • 7. W przypadku wystąpienia z roszczeniami wobec Serwisu przez osoby trzecie z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie Komentarza lub Wpisu przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 • 8. Serwis zastrzega możliwość umieszczania w Serwisie Salesandshopping.pl oraz w korespondencji mailowej Materiałów Reklamowych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności. W momencie przekierowania użytkownika na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują regulacje znajdujące się na portalach tych Partnerów (Regulamin i Polityka Prywatności).
 • 9. Prezentowane w niniejszym serwisie internetowym informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ryzyko związane z ich użytkowaniem i wykorzystaniem ponosi wyłącznie Użytkownik serwisu.

VI. Rola Redakcji Serwisu

 • 1. W Serwisie Salesandshopping.pl udostępnione są odpowiednie narzędzia oraz miejsce na stronach serwisu internetowego, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie z jego funkcjonalności.
 • 2. Redakcja Serwisu nie ponowi odpowiedzialności za działania oraz treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 • 3. W uzasadnionych przypadkach Redakcja Serwisu może usunąć lub zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli łamią one Regulamin. Redakcja nie ma jednak obowiązku weryfikacji danych zamieszczanych przez Użytkowników.
 • 4. W uzasadnionych przypadkach Redakcja Serwisu może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się w serwisie lub korzystanie z wybranych funkcjonalności poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O blokadzie konta Użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem w ramach konta lub e-mailem.
 • 5. Administrator Serwisu dołoży należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania działania serwisu ze względów technicznych.

VII. Postanowienia Reklamacyjne

 • 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Serwisu Salesandshopping.pl. Reklamacje można zgłaszać wysyłając wiadomości na adres e-mail: kontakt (małpka) salesandshopping.pl.
 • 2. Aby zgłosić reklamację Użytkownik musi podać nazwę Użytkownika, której używa w Serwisie Salesandshopping.pl, adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika oraz opis przyczyny reklamacji.
 • 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji tzn. zawierającej wymagane elementy. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

VIII. Zakończenie korzystania z Serwisu

 • 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie rozwiązania umowy może złożyć drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres kontakt (małpka) salesandshopping.pl lub poprzez usunięcie konta w ustawieniach Konta Użytkownika.
 • 2. Serwis może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub dane innych osób. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Uzytkownika.
 • 3. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia treści umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika. Serwis nie usuwa zamieszczonych Wpisów, Komentarzy oraz oddanych głosów.

IX. Postanowienia Końcowe

 • 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu Salesandshopping.pl nieprzerwanie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, poprzez utrwalenie jego treści za pomocą wydruku lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 • 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Serwis Salesandshopping.pl poinformuje o tym na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o zmianach.
 • 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Copyright © 2024 - All rights reserved.